nemzetközi hírek

Tovább bővülő balkáni kapcsolatok: Az NFH háromtagú delegációja szakmai tanulmányúton vett részt Macedóniában

A macedón társhatóság meghívására az NFH háromtagú delegációja 2016. április 27 és 29 között háromnapos szakmai tanulmányúton járt Szkopjéban. A macedón és magyar fél közötti együttműködés több éves múltra tekint vissza, ennek első állomásaként megemlítendő, hogy az NFH képviselője 2012 őszén Szarajevóban, fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti témakörben megrendezett nemzetközi workshopon vett részt, illetve találkozott először a Macedón Állami Piacfelügyelőség vezetőjével.

Fogyasztóvédelmi együttműködés a Balkán országokkal — koszovói fogyasztóvédelmi szakemberek tanulmányútja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nemzetközi kapcsolatainak építése körében kiemelt figyelmet szentel a kormányzat külpolitikai és külgazdasági stratégiájában felvázolt irányok követésének. Ezzel összhangban tovább bővültek a Hatóság kapcsolatai az utóbbi évek során a balkáni térségben, amelyek között legújabb partnerként jegyezhetjük a Koszovói Köztársaságot is.

Ennek eredményeként 2016. május 4. és 6. között a Hatósághoz látogatott egy öttagú koszovói delegáció. Az elsősorban fogyasztóvédelemmel és piacfelügyelettel foglalkozó delegáció tagjai a koszovói Ipari és Kereskedelmi Minisztériumból érkeztek.

Török diákoknak nyílt lehetőségük betekintést nyerni a fogyasztóvédelmi hatóság működésébe

Május első napjaiban ismét diákok látogattak el a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NFH). Ezúttal a Dialógus Platform közvetítésével, az ERASMUS+ projektek keretében Törökországból érkeztek a SENPİLİC Élelmiszeripari Szakközépiskola végzős diákjai és tanáraik. A csoport magyarországi tanulmányútja során felkereste a főbb hazai fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságokat, így többek között az NFH-nál is látogatást tettek.

Piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi együttműködés a Magyar–Szerb GVB keretében

2016. március 17-18. között Budapesten tartotta nyolcadik ülését Magyarország és a Szerb Köztársaság Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottsága (továbbiakban: GVB), amelyre a két ország között 2005-ben létrejött Gazdasági Együttműködési Megállapodás értelmében került sor.

A GVB legfőbb célja a két ország közötti befektetések ösztönzése és a gazdasági kapcsolatok élénkítése, amely célok elérését támogatja a piacfelügyelet és fogyasztóvédelem területén folytatott kétoldalú együttműködés erősítése is. Az NFH a fentiekre tekintettel kiemelt figyelmet szentel a Magyar–Szerb GVB tevékenységében való részvételnek is, így képviseltette magát annak múlt heti ülésén.

Török–magyar kooperáció: „Fogyasztói Akadémia” Projekt az Erasmus+ Program keretében

A csaknem három éves múltra visszatekintő török–magyar fogyasztóvédelmi együttműködés még intenzívebbé vált a Török Köztársaság Vámügyi és Kereskedelmi Minisztériuma által kezdeményezett Consumer Academy („Fogyasztói Akadémia”) elvevezésű projektnek köszönhetően. A Projekt az Erasmus+ KA2 Európai Uniós program keretében valósul meg. A Consumer Academy Projekt fő célja, hogy elősegítse a tudatos fogyasztói attitűd kialakulását és megerősítését, és ennek eszközeként létrehozzon egy áttekinthető online platformot, amelyet a fogyasztók, vállalkozások, oktatási szakemberek és civil szervezetek használhatnak majd a fogyasztóvédelmi oktatás eredményesebbé tétele érdekében.

A nyugat-balkáni kapcsolatok bővítése jegyében kétoldalú együttműködési megállapodás született Macedónia társhatóságával

Magyarország és Macedónia között a gazdasági kapcsolatok perspektivikusan alakulnak, évek óta növekszik a két ország közötti kereskedelmi volumen, Magyarország az 5. legnagyobb befektető jelenleg Macedóniában – mondta Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár 2015. december 17-én Budapesten, a Magyar–Macedón Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság harmadik ülését követő sajtótájékoztatón.

Górcső alatt a külföldi fogyasztóvédelmi jó gyakorlatok

A WHO értelmezése szerint az egészség állapotát nemcsak a testi és lelki tényezők befolyásolják, hanem a szociális jólét is - hangzott el a szombathelyi Kereskedelmi és Iparkamara székházában, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) által a vállalkozók számára szervezett workshop kezdetén. Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése érdekében rendezett országos körút előadásai azonban minden fogyasztóhoz szóltak. A szombathelyi eseményen a fogyasztóvédelmi egyesület tagjai ugyancsak összegyűjtötték a hasznosítható információkat, és tapasztalataikat megosztották a NFH szakembereivel, akik érdeklődve fogadták a tippeket. „Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogy hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?)” elnevezésű projekt keretében szervezett előadásra a TÁMOP-6.1.6-14/1-2015-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében került sor.

Észt piacfelügyeleti szakértők látogatása az NFH-nál

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea, Luxembourg) évente szakértőcsere programokat hirdet meg a GPSD szakbizottságban (General Product Safety Directive-Általános Termékbiztonsági Irányelv) résztvevő tagállami, illetve Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó, kijelölt piacfelügyeleti társhatóságok részére. A csereprogram keretében a piacfelügyeleti szakértők más tagállamok társszerveinél tehetnek pár napos látogatást, hogy megismerkedjenek az adott szervezet működésével és a nemzeti piacfelügyeleti intézményrendszerrel.

Észt kollégák látogatása az NFH-nál

Az Európai Bizottság Jogi és Fogyasztói Főigazgatósága égisze alatt működő CPC Bizottság (Consumer Protection Cooperation Committee) az Európai Uniós tagállamok között a fogyasztóvédelem területén folytatott kooperáció érdekében jött létre. A CPC Bizottság a fogyasztóvédelmi tárgyú közös projektek mellett a tagállamok közötti együttműködés fontos területeként tekint többek között a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai közötti tudásmegosztásra is. Ennek jegyében kerülnek kiírásra szakmai szakértőcsere-programok a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok munkatársai számára. A csereprogram keretében a fogyasztóvédelmi szakértők más tagállamok társszerveinél tehetnek pár napos látogatást, hogy megismerkedjenek az adott szervezet működésével és a nemzeti fogyasztóvédelmi intézményrendszerrel. A csereprogram legfontosabb célja a társszerv legjobb gyakorlatainak megismerése, a szakmai tudásmegosztás és a tapasztalatcsere a fogadó és a látogató intézmény munkatársai között.

A CPC Bizottság szakmai szakértőcsere-programjának köszönhetően tett látogatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál 2015. szeptember 23. és 29. között az Észt Fogyasztóvédelmi Hatóság (Consumer Protection Board of Estonia) három munkatársa, akik a pénzügyi szolgáltatások, az elektronikus kommunikációs és a villamosenergia szolgáltatások piacát érintő felügyeleti tevékenységet végeznek hatóságuknál.

Lett, litván és bolgár szakemberek látogatása a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál

2015. július 16. és 17-én az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának lett, litván és bolgár tagszervezeteitől 6 munkatárs szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) szervezetében működő magyarországi Európai Fogyasztói Központnál (EFK).

A résztvevők véleményt cseréltek a Hálózat működésének aktuális kérdéseiről, a határon átnyúló fogyasztói panaszok kezeléséről és a legjobb gyakorlatokról. Az EFK-k munkájának kiemelt részét képezi a fogyasztók tájékoztatása és a fogyasztói tudatosság növelése, így élénk szakmai beszélgetés zajlott a résztvevők között a központok által végzett tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekről is. Emellett a szakemberek megosztották egymással az európai uniós hálózatokkal (Europe Direct, Enterprise Europe Network, Solvit) folytatott együttműködésük eredményeit és tapasztalatait is.