Az árfeltüntetés legfontosabb szabályai

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a fogyasztót – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról, kivéve ha annak kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza.

Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját

 • egyértelműen,
 • könnyen azonosíthatóan és
 • tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó (bruttó) árat kell feltüntetni.

Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció (többek között a reklám) megjelöli a termék eladási árát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik –, az egységárat is meg kell adni.

Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

A termék eladási árát

 • a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy
 • a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is)

kell feltüntetni.

A nem előrecsomagolt, a fogyasztó jelenlétében kimért termékre (ömlesztett termék) vonatkozóan csak az egységárat kell feltüntetni. A kereskedelemről szóló törvényben meghatározott vendéglátás keretében értékesített termék vonatkozásában az eladási árat vagy az egységárat kell feltüntetni.

A termék egységárát, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával,

 • a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb módon rögzítve, vagy
 • a közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson vagy a fogyasztó számára a megvenni kívánt termék kiválasztásakor könnyen hozzáférhető árjegyzéken (ideértve az étel-, illetve itallapot is)

kell feltüntetni.

Nem kell feltüntetni az egységárat

 • az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű,
 • az automatából értékesített,
 • az egy csomagban lévő, készletben értékesített,
 • a különleges díszcsomagolású,
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben meghatározott élelmiszer esetén az ételek készítéséhez egy csomagba összeállított terméken.

Az egységárat 

 • a térfogatra értékesített terméknél literenként (Ft/l), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliliterenként (Ft/ml), centiliterenként (Ft/cl), deciliterenként (Ft/dl), illetve köbméterenként (Ft/m3),
 • a tömegre értékesített terméknél kilogrammonként (Ft/kg), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - grammonként (Ft/g), dekagrammonként (Ft/dkg) vagy tonnánként (Ft/t),
 • a hosszúságra értékesített terméknél méterenként (Ft/m), vagy - ha ez a termék jellegéből adódóan megkönnyíti az összehasonlítást - milliméterenként (Ft/mm) vagy centiméterenként (Ft/cm),
 • a felületre értékesített terméknél négyzetméterenként (Ft/m2),
 • a kizárólag darabra értékesített terméknél darabonként (Ft/db)

kell feltüntetni.