Elektronikus hírközlés

Tudnivalók az elektronikus hírközlési szolgáltatások fogyasztóvédelmi szabályairól:

2015-ben (09.01 és 12.01) hatályba lépett változások

Szerződések, szerződéskötés

Szerződésmódosítás, átírás, áthelyezés

Szerződés felmondása, megszűnése

Szolgáltatáskorlátozás, forgalmi korlátozás, szolgáltatás szüneteltetés

Szolgáltatás kimaradás, hibajavítás

Számlázás (hívásrészletező), díjreklamáció

Számhordozás


Elektronikus hírközlési szolgáltatások

  • telefonszolgáltatás,
  • műsorterjesztési szolgáltatás, valamint
  • internet-hozzáférési szolgáltatás.

A legismertebb elektronikus hírközlési szolgáltatók közé tartozik

  • a mobiltelefon-társaságok,
  • a kábeltelevíziós-társaságok,
  • a műholdas műsorszórást végző társaságok, 
  • a vezetékes telefon-, illetve internet előfizetést kínáló vállalkozások,  továbbá
  • az IP (Internet-Protokoll) alapú telefonszolgáltatást vagy műsorterjesztést végző szolgáltatók is.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás lényege jelek átvitelében, továbbításában fogható meg, vagyis a telekommunikációs szolgáltatók egyfajta közvetítő tevékenységet végeznek.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók azok, amelyek jelként továbbítják a fogadó fél felé telefon esetén a hangot, televízió esetén a képet és a hangot, valamint az internet vonatkozásában az adattömeget, miközben ezen jelek előállításában nem vesznek részt.

Fontos kiemelni, hogy nem minősül elektronikus hírközlési szolgáltatásnak a tartalomszolgáltatás, vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatás, így például rádió- és televízió-műsor készítése vagy internetes újság szerkesztése.

A mobiltartalom-szolgáltatást nyújtó vállalkozások sem tartoznak az elektronikus hírközlési szektorba. Ezek a mobiltelefonra letölthető háttérképet, játékot, csengőhangot vagy bármilyen más tartalmat kínáló szolgáltatók jellemzően emelt díjas SMS-ek útján szedik be a szolgáltatás után járó díjat, de a mobiltelefon szolgáltatótól független vállalkozások.  

Szintén kiesnek az elektronikus hírközlési szolgáltatók köréből az elektronikus kereskedők, azon vállalkozások, amelyek interneten (webáruházon) keresztül árulnak termékeket vagy szolgáltatásokat, továbbá a tárhelyszolgáltatók és az egyéb internetes szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.


Az előfizetők számára kedvező változásokat hozott az elektronikus hírközlés terén bekövetkező jogszabályváltozás 2015. szeptember 1-től  >>>  Olvassa tovább hivatalos blog oldalunkon