Jogszabályok

     J o g s z a b á l y  H í r l e v e l e k  
e l é r h e t ő e k  i n n e n.  >>>>  


Fogyasztóvédelmi jogszabálygyűjtemény
 

 

 


Törvények:

 

Kormányrendeletek:

 

Miniszteri rendeletek:

 

Egyéb szabályozó eszközök:

  • 8/2014. (III. 20.) AB határozat az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben az Alaptörvény II. cikkének és a B) cikk (1) bekezdésének értelmezéséről
  • 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről Hatályos: 2014.09.04-től
  • 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat a Piacfelügyeleti Munkacsoportról (Hatályos: 2014.12.16 –tól)
  • 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  • 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
  • 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

 

Az EU-s jogszabályokat elérheti: erről a linkről.

 

 

 

 

magyar