Víziközmű-szolgáltatás

Tudnivalók a víziközmű-szolgáltatás fogyasztóvédelmi szabályairól:

A közüzemi szerződés
A jogviszony tartalma
Leolvasás
A vízmérő
Számlázás
Számlakifogás
Hibás mérés
Szerződésszegés, szabálytalan vételezés
Felfüggesztés, korlátozás
A szolgáltatás szüneteltetése
Rezsicsökkentés

A fogyasztóvédelmi hatóság

  • - az elszámolásra,
  • - számlázásra,
  • - a díjfizetésre,
  • - a mérésre,
  • - a szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével, továbbá
  • - a felhasználók tájékoztatására

vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén jogosult eljárni.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

jár el a fentiek kivételével a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében. 
 

Fontos, hogy a felhasználó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.