Gázszolgáltatás

Tudnivalók a gázszolgáltatás fogyasztóvédelmi szabályairól

Mérés, leolvasás

Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

Számlázás

Felmondás

Kikapcsolás

Visszakapcsolás

Védendő fogyasztók

Rezsicsökkentés

A fogyasztóvédelmi hatóság 

  • - az elszámolásra, 
  • - a számlázásra, 
  • - a díjfizetésre, 
  • - a mérésre, 
  • - a fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követő ismételt bekapcsolásra 

vonatkozó rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén jogosult eljárni.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

jár el, amennyiben azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel (pl. ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez, vagy azt méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi) vagy ezek jogkövetkezményeivel (pl. kötbér) kapcsolatosak.

Az eljárás részletei >>

Az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében – a fentebb felsoroltak kivételével – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el.

Fontos továbbá, hogy a felhasználó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon az engedélyeshez fordulni.