Megtévesztő tájékoztatás

Valótlan ártájékoztatás

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru ára, illetve díja tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

Ez alapján megtévesztő tevékenységnek minősül, ha a vállalkozás a terméken, annak csomagolásán, illetve egyéb kommunikációs eszköz útján a termék eladási áraként a ténylegesen fizetendő árnál alacsonyabb árat jelöl meg.

Valótlan tájékoztatás a kedvezményről

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru ára, illetve díja, különleges árkedvezmény vagy árelőny megléte tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény mellékletében foglaltak szerint tisztességtelen az áru „ingyenes”,„díjtalan”,„térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, illetve fuvarozásával összefüggő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell.

Ezek alapján megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytat az a vállalkozás, amely az általa meghirdetett akciós eladási árnál magasabb áron értékesíti termékét.

E körben példaként említhető,

  • ha a feltüntetett akciós eladási árhoz képest magasabb (eredeti eladási) áron történik az értékesítés,
  • ha egy nem akciós termékre vonatkozóan a kedvezményes időszak lejártát követően az akciós tábla kint marad,
  • ha az akciós árkiírást már az akciós időszak előtt kihelyezik, vagy
  • ha a pénztárgépben nem aktualizálták az akcióknak megfelelően az eladási árakat.

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül a „2-t fizet 3-t kap” valamint a „+ 50 % ingyen” típusú akciós termékek esetében, ha az akciós terméket az ajándék, illetve ajándékrész nélkül árusított termék árához képest magasabb áron értékesíti a vállalkozás.

Megtévesztő a vállalkozás azon magatartása is, amikor a feltüntetett árkedvezmény mértékénél kisebb kedvezményt érvényesít.

Valótlan tájékoztatás a termék tömegéről

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az áru mennyisége tekintetében, és ez által a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat valósul meg abban az esetben, amikor kimérve kínált élelmiszereket úgy értékesít a vállalkozás, hogy annak tömegébe a csomagolóanyag tömegét is beleméri, hiszen ilyenkor a kifizetésre kerülő termék tömegének mértéke növekszik a csomagolóanyagéval.

Ez esetben a fogyasztó az általa megvásárolni kínált termék tömegére vonatkozóan valótlan tájékoztatást kap, amely következtében számára magasabb ár kerül felszámításra, vagyis sérülnek vagyoni érdekei.

Szintén jogsértő esetnek minősül, amikor nem a csomagolóanyag belemérése miatt, hanem egyéb okból kifolyólag kerül sor a termék valódi kiszolgált mennyiségénél nagyobb tömeg megállapítására (pl. pontatlan mérlegbeállítás, vagy kisebb súlypótló eszköz, vagy manipulált súlyok használata miatt), vagyis a fogyasztó megtévesztésére a kiszolgált mennyiség tekintetében.