A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása: "Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola"

A kormány által elfogadott, Magyarország V. középtávú, 2018-ig szóló fogyasztóvédelmi politikájában prioritásként szerepel a fogyasztóvédelmi oktatási, tájékoztatási tevékenység. Ezen belül kiemelt feladatként jelenik meg a gyermekkorúak, tanköteles korúak körében a tudatos fogyasztóvá válás elősegítése, a köznevelésben a fogyasztóvédelmi ismeretek minél szélesebb körű terjesztése.

A „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azon oktatási intézmények intézkedéseit, szemléletét értékeli, amelyek a tanulóik körében a tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár kiemelte: „Az Ismeretek az életnek alcímű pályázat célja, hogy elősegítse az általános- és középiskolás diákok fogyasztóvédelmi tudásának megalapozását, amelynek a mindennapi élet során is nagy hasznát vehetik. Emellett hangsúlyozni szükséges, hogy a pályázat nagy figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások online térbe való elmozdulását.”

A „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet azok az iskolák kaphatják meg, amelyek intézkedéseikkel hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához.

A pályázati felhívás, adatlap és nyilatkozat megtalálható a www.kormany.hu honlapon. A pályázatot pályázati formanyomtatvány és annak részét képező nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a fogyasztovedelem@nfm.gov.hu címre. A pályázat beadási határideje folyamatos.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)
forrás

 

---------------

 

Share on Tumblr