Villamosenergia

Tudnivalók a villamosenergia-szolgáltatás fogyasztóvédelmi szabályairól:

Mérés, leolvasás

Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

Számlázás

Kikapcsolás

Visszakapcsolás

Védendő fogyasztók

Rezsicsökkentés

A fogyasztóvédelmi hatóság

  • elszámolásra,
  • számlázásra,
  • díjfizetésre vagy
  • mérésre, valamint
  • a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve
  • a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén jogosult eljárni.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

jár el, amennyiben azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel (pl. ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen villamos energiát vételez, vagy azt méretlen villamos energia felhasználására alkalmassá teszi) vagy ezek jogkövetkezményeivel (pl. kötbér) kapcsolatosak.

Az eljárás részletei >>

Az engedélyesekkel szemben felmerülő panaszok ügyében – a fentebb felsoroltak kivételével – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el.

Fontos továbbá, hogy a felhasználó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon az engedélyeshez fordulni.